Browsing "1. 세미나/토론회 자료" by Project : 2022-2027 유아교육·보육 중장기 발전방안 연구

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Etal:

Showing results 1 to 1 of 1

Conference Paper Issue Date2021-11-25 Citation육아정책연구소. (2021-11-25). 육아정책연구소 창립 16주년 기념 2021년 제2차 KICCE 육아정책 연구생태계 네트워크 포럼: 차기 정부에 바라는 육아정책 방향: 현장과 전문가의 목소리. 세미나자료 2021-08 1-100.

육아정책연구소

1

BROWSE